Beleggen in scheepvaart is lucratiever dan u denkt, meer weten?

NBZ: Beleggen in scheepvaart

Op zoek naar interessante kansen om te investeren? Met mooie rendementen uit vaste kasstromen?
Annexum wijst u graag op de NBZ emissie Beleggen met aandelen in scheepvaart.
Een gunstig moment én een fonds dat met een eigenzinnige aanpak aansprekende successen boekt.

  • Een unieke spreiding over deelmarkten en scheepstypen; spreiding zoals alleen NBZ biedt
  • Emissie tot 2,5 miljoen euro; minimale inleg 500 aandelen met een uitgiftekoers van € 5,25
  • Nederlands fonds, Nederlands management en verhandelbaar op de beurs

Waarom beleggen in NBZ?

Euronext genoteerd

NBZ is een aan Euronext genoteerd beleggingsfonds dat belegt in bestaande zeeschepen. Een uniek product op de Nederlandse markt. Dagelijks verhandelbaar.

Spreiding

Risicospreiding door het financieren in meerdere zeeschepen, in diverse deelmarkten, scheepstypen en ladingen.

Eersteklas zekerheden

Banken zijn nog altijd terughoudend in scheepsfinancieringen. Daardoor kunnen andere geldverschaffers eersteklas zekerheden verkrijgen, zoals een eerste hypotheek.

Gunstig moment

De beurskoers van aandelen NBZ ligt op dit moment onder de intrinsieke waarde. Bovendien verwacht de WTO een groei van de wereldhandel van plm. 3%, waarop de scheepvaart meestal direct reageert.

Zekerheid van cashflow

Zekerheid van cashflow door langdurige verhuurcontracten, waarbij het exploitatierisico bij de huurder/exploitant van de schepen ligt.

Rendement 7-10%

NBZ streeft naar een dividendrendement van 7 tot 10%.

  • Minimale deelname
  • (500 stuks à 5,25* p/stuk) 2.625.- *uitgiftekoers wordt de 1e beursdag van de
    maand door directie bepaald
  • 7-10% streef dividendrendement
  • unieke risicospreiding
  • deelname via beleggersrekening

Emissie NBZ

Het management van NBZ ziet een gunstig moment om nu een emissie te doen. Er is groei en initiatief in de scheepvaartmarkt.

Overcapaciteit neemt af en door verliezen te nemen in slechtere markten wordt het aanbod gezonder. De financieringsvragen van nu zijn gefundeerd op verbeterende vrachtprijzen.

Door een substantiële emissie kan NBZ nieuwe investeringen doen, kan het fondsbeheer efficiënter worden en kunnen op deze investeringen rendementen van 9 tot 15 % gerealiseerd worden.

De totale emissie bedraagt tot € 2,5 miljoen.

Een belegging in NBZ kent risico’s die negatieve gevolgen kunnen hebben op het rendement of de waardeontwikkeling, zoals: kredietrisico, marktrisico, scheepvaartrisico, etc. Voor een uitgebreide beschrijving wordt verwezen naar het prospectus.